Är solceller en bra investering?

Det har blivit mycket populärt hos privatpersoner att installera solceller för sina fastigheter vilket både bidrar till en bättre miljö men också ger en bra avkastning över tid.

Fram till idag har priserna för solceller sjunkit med cirka 80 procent bara under de senaste 5 åren vilket har gjort det möjligt för privatpersoner att ha råd med en investering i solceller. En investering i en solcellsanläggning för sin egen fastighet innebär betydande besparingar under en lång tid framöver.

Utöver att priserna har sjunkit drastiskt de senaste åren finns det även andra faktorer som bidrar till att privatpersoner investerar i solceller. Bland annat för att det går att erhålla ett investeringsbidrag, ett så kallat solcellsbidrag, vilket innebär att man får 20 procent av sin totala investering tillbaka från staten. Det betyder att en installation av solceller blir än mer lönsam samtidigt som återbetalningstiden minskar.

En annan faktor som också bidrar till den ökade installationen av solcellsanläggningar runt om i Sverige är att det idag finns klara riktlinjer för hur myndigheter och elbolag ska hantera installationer av solceller. Det gör att det är en ganska okomplicerad process då man väl har bestämt sig för att köpa solceller. Dessutom så krävs det inte längre bygglov för att installera solceller, om inte fastigheten är kulturmärkt eller ligger i ett detaljplanerat bostadsområde.

solceller investering

Investera i solceller

När du investerar i solceller investerar du i grön el vilket innebär att du tillsammans med alla andra privatpersoner och företag som valt solel bidrar till en bättre miljö och ett mindre klimathot. Dessutom bidrar du till en bättre energiekonomi då du producerar din egen elektricitet. En investering i en solcellsanläggning återbetalar sig på cirka 10 år och därefter kommer du att under ytterligare 15-20 år kunna se fram emot en bra avkastning på din investering i form av lägre elkostnader för din fastighet.

Har du en mellanstor villa kan du investera i en solcellsanläggning på 10 kW. Det kostar cirka 160 000 kronor, beroende på vilken leverantör du väljer. Utöver det kan du erhålla ett solcellsbidrag på 20 procent vilket gör att din totala investeringskostnad för dina solceller hamnar på cirka 128 000 kronor. Om din fastighet förbrukar 20 000 kWh per år och du själv producerar 10 000 kWh per år så sjunker din energikostnad med 50 procent. I pengar innebär det att du sparar in cirka 12 000 kronor per år vid ett elpris på 1,20 kr per kWh, 10 000 kWh x 1,2 kr = 12 000 kronor.

Att tänka på då du ska investera i solceller

Det krävs inte längre bygglov för att installera solceller vilket innebär att du direkt kan begära in offerter för en solcellsanläggning för din fastighet. Här på Solceller Stockholm kan du kostnadsfritt erhålla 3 offerter från solcellsbolag på din ort. Det innebär att du har möjlighet att kunna jämföra olika lösningar men också priser så att du kan hitta den bästa lösningen för din fastighet till det bästa priset.

Efter att du har bestämt dig för en offert ansöker du om ett solcellsbidrag, vilket du kan göra på nätet hos Boverket. Därefter gör du en föranmälan till ditt elbolag och sedan kan installationen av solcellerna ske. När installationen är klar behöver du också göra en efteranmälan till ditt elbolag så att de kommer ut och byter ut dina gamla elmätare mot en ny. Sedan är det bara att börja producera din egen gröna elektricitet för din fastighet.

Jämför 3 offerter från solcellsföretag i Stockholm

FÅ OFFERTER