Så tar du del utav solcellsbidraget

För att uppmuntra privatpersoner att installera miljövänliga solceller så erbjuder Energimyndigheten dig ett solcellsbidrag som innebär att du får 20 procent av din totala investeringskostnad tillbaka.

Det betyder att om du köper en solcellsanläggning för 120 000 kronor så får du 24 000 kronor i solcellsbidrag. Därmed är din totala investering endast 96 000 kronor, vilket gör att återbetalningstiden för din investering är mindre än 10 år.

Ansökan om ett solcellsbidrag gör du genom att fylla i ett ansökningsformulär som du skickar in till Länsstyrelsen eller så kan du göra ansöka direkt på Boverkets hemsida på nätet. Idag är det många privatpersoner som har valt att installera solceller och som även har ansökt om solcellsbidrag vilket innebär att du kommer att hamna i en kö.

Därför så är det bra att du så tidigt som möjligt skickar in din ansökan om solcellsbidrag så att inte pengarna som är avsatta för solcellsbidrag tar slut.

När du ska investera i en solcellsanläggning så är det bra att du har en kalkyl för de kostnader som en solcellsanläggning innebär. Du bör bland annat köpa prisvärda solceller från en solcellsleverantör som har bra priser för installation. Desto lägre kostnad för din investering i solceller desto snabbare återbetalningstid och därmed bättre lönsamhet.

Mer om solcellsbidraget

För att kunna erhålla ett solcellsbidrag så krävs det att du äger din fastighet och att du har gjort ansökan senast 6 månader efter att du påbörjat installationen av dina solceller. Företaget som har utfört installationen ska också vara registrerad för F-skatt. För privatpersoner så är solcellsbidraget på 20 procent av totalkostnaden, 30 procent för företag, och det maximala belopp som du kan få i solcellsbidrag är 1,2 miljoner kronor.

Idag så är det tiotusentals privatpersoner som står i kö efter att ha ansökt om solcellsbidrag. Länsstyrelsen behandlar endast ansökningar då det finns pengar avsatta för solcellsbidrag. Totalt så satsar Energimyndigheten flera miljarder kronor för att stimulera solcellsmarknaden för privatpersoner, vilket är ett led i att minska fossila bränslen i Sverige.

Det innebär att du så snabbt som möjligt bör lämna in din ansökan om solcellsbidrag så att du får ett könummer. Det kan dock dröja ett år eller mer innan du får din ansökan beviljad och pengarna utbetalda.

ROT-avdrag

Om du inte har beviljats solcellsbidrag eller fortfarande väntar på besked så kan du istället använda dig av möjligheten att göra ett ROT-avdrag. För att du ska kunna erhålla ett ROT-avdrag är att du äger fastigheten där du installerade solcellerna. Det krävs också att du har betalt in skatt som överstiger det belopp som du begär i ROT-avdrag. Dessutom så krävs det att det företag som har utfört installationen av solcellerna har F-skattsedel.

Ett ROT-avdrag innebär att du kan erhålla 30 procent av de kostnader som du har haft för utfört arbete i samband med installationen av solcellerna, vilket normalt är cirka 30 procent av totalkostnaden. Det betyder att du kan erhålla cirka 9 procent av din totala investering tillbaka med ROT-avdraget.

Du kan inte erhålla både ROT-avdrag och solcellsbidrag för din solcellsanläggning. Om du har fått ett ROT-avdrag och senare beviljas ett solcellsbidrag så behöver du betala tillbaka de pengar som du fick genom ROT-avdraget innan du kan få ditt solcellsbidrag utbetalt.

Jämför 3 offerter från solcellsföretag i Stockholm

FÅ OFFERTER